Aktuálně

Blog

Zde máte možnost si přečíst zajímavé články týkající se našeho oboru.

Plánování domu

Nejprve zvažte, jak by měl váš dům vypadat. Jak bude velký, s kolika patry, místnostmi, jaká bude jeho energetická náročnost. Měl by mít garáž nebo ne? Bude u domu zahrada? Jaké inženýrské sítě budou zapojeny? Podle novelizace stavebního zákona od 1.1.2018 se jednak rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy (tedy územní souhlas a ohlášení) na stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci bez ohledu na jejich výměru (doposud byly omezeny výměrou do 150 m2), skleníky, bazény apod. Abyste správně propluli úskalími plánování a ocenění stavby, nesnažte se spoléhat pouze na sebe nebo na své kamarády. Až příliš často se tak v průběhu stavby objeví něco neočekávaného, s čím jste nepočítali, co se nepovedlo a budete potřebovat více peněz, které nemáte.

Výběr projektanta a stavebního dozoru

Právě takový odborník Vám může výrazně ušetřit náklady na stavbu a zajistit spolehlivé služby na příslušných úřadech. Na této položce se rozhodně nevyplatí šetřit. Provize projektanta činí několik procent z ceny stavby. Projekt zahrnuje celou škálu náležitostí, které patří k technickému zabezpečení budov, především údaje o rozvodech vody, elektřiny, případně plynu, o hygieničnosti stavby, ale také o ochraně zdraví jejích obyvatel a životního prostředí v jejím okolí. Toto vše je prakticky nemožné zvládnout bez podrobné znalosti příslušných zákonů, vyhlášek a systému, proto dobře vybírejte, s jaku projekční firmou budete při výstavbě spolupracovat.

Financování stavby

Máte již vypracovaný projekt a víte, jak bude Váš dům vypadat? Zbývá se zamyslet nad financováním celého projektu. Možná máte peníze z vlastních zdrojů nebo z hypotéky nebo zvažujete úvěr ze stavebního spoření. V každém případě je opět vhodné poradit se s odborníkem. Tím může být technický poradce přímo ze stavební firmy, se kterou hodláte spolupracovat. Obvykle má již dostatečné zkušenosti a dokáže vymyslet řešení přímo na míru Vašemu případu. S pomocí odborníků by se nikdy nemělo stát, že překročíte limit vyčleněný na stavbu Vašeho domu.