Vedoucí projekčního oddělení

Miroslav Borovanský

 
  • - ČKAIT Autorizace v oboru pozemní stavby
  • - Projektant pozemních staveb a ZTI
  • - Koordinace projektů 
  • - Vedení staveb a stavební dozory
  • - Koordinátor BOZP pro práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • - Koordinátor ESD 
  • - Energetický poradce Certifikát I+II stupeň
  • tel.: 724 257 102
  • e-mail: borovansky@dim.cz