HLAVNÍ NÁPLŇ NAŠÍ ČINNOSTI

Veškerá projektová dokumentace pro Váš dům

01

 

Projektová dokumentace

 • - Návrhy a studie
 • - Projektová dokumentace pro územní řízení
 • - Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • - Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • - Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • - Projektová dokumentace skutečného provedení
02

 

Stavební povolení

 • - Projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a ostatními účastníky řízení
 • - Získávání příslušných závazných stanovisek, vyjádření technické infrastruktury, sítí a úřadů
03

 

Kolaudační souhlas

 • - Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • - Zajištění stavebního povolení
 • - Zajištění kolaudačního souhlasu
 • - Výkon autorského dozoru
 • - Výkon technického dozoru investora
 • - Koordinátor BOZP pro práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb

Máme svůj řád

Průběh spolupráce

Klademe důraz na osobní kontakt po celou dobu spolupráce.

Jsme připraveni pro Vás poskytnout naše služby v průběhu celého procesu vývoje Vašeho projektu.

01

Osobní schůzka, návrhy a studie

Klademe důraz na osobní jednání projektanta s Vámi, připravíme studii, návrhy a oceníme zakázku.

02

Projektová příprava 

Probereme Vaše počáteční požadavky, sestavíme projekt na míru, veškeré požadavky vzájemně zkoordinujeme v rámci jednotlivých profesí. 

 

03

Smlouvy a vyřízení patříčných povolení

Projednáme za Vás projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy, se správci sítí a ostatními účastníky řízení.

04

Realizace a servis

Zajistíme výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a práci koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb, zároveň Vaše zařízení zaservisujeme.