Kaplice

D+G Kaplice

Specifika projektu

Projektant TZB pomohl investorovi vyřešit v rámci jeho projektu tyto problémy:

  • Omezená doba na přepojení starého systému vytápění na nový
  • Nově navržený potrubní most měl zachovat průjezd pro transportní vozíky
  • Prostor pro novou technologii kotelny při zachování staré byl nedostačující
  • Nízký tlak plynu za stávajícím regulátorem