Práce nás baví

Naše výhody 

 


 Zajišťujeme projektovou dokumentaci:

 

pro územní řízení

/

pro stavební povolení 

/

pro výběr zhotovitele

/

pro provádění stavby

/

skutečného provedení

 


 

 
  

 

Zajišťujeme

  • - rozhodnutí o umístění stavby
  • - stavební povolení
  • - kolaudační souhlas

 


 

Vykoáváme

  • - autorský dozor
  • - technický dozor investora

 

 

 

 

Máme svůj řád

Průběh spolupráce

Klademe důraz na osobní kontakt po celou dobu spolupráce.

Jsme připraveni pro Vás poskytnout naše služby v průběhu celého procesu vývoje Vašeho projektu.

01

Osobní schůzka, návrhy a studie

Klademe důraz na osobní jednání projektanta s Vámi, připravíme studii, návrhy a oceníme zakázku.

02

Projektová příprava 

Probereme Vaše počáteční požadavky, sestavíme projekt na míru, veškeré požadavky vzájemně zkoordinujeme v rámci jednotlivých profesí. 

 

03

Smlouvy a vyřízení patříčných povolení

Projednáme za Vás projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy, se správci sítí a ostatními účastníky řízení.

04

Realizace a servis

Zajistíme výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a práci koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb, zároveň Vaše zařízení zaservisujeme.